Ontwerp en realisatie adapterframework voor EAI koppelingen

Voor Nationale Nederlanden is ten behoeve van EAI (Enterprise Application Integration) koppelingen een adapterframework ontwikkeld. Het framework is geschreven in Java, gebruikmakende van J2EE extensies. Met dit framework kunnen ontwikkelaars zonder veel kennis van Java of J2EE eenvoudig en snel robuuste koppelingen tussen systemen realiseren. Dit gebeurt door in een XML-configuratie document blokjes met functionaliteit aan elkaar te 'klikken'. Doordat van standaard componenten gebruik gemaakt wordt blijft het testwerk beperkt tot de functionele aspecten van de koppeling. Nationale Nederlanden realiseert hiermee al haar koppelingen tussen front- en backend systemen en systemen onderling. Het configuratiewerk is dusdanig eenvoudig dat dit uitbesteed kan worden aan externe leveranciers.
Gedurende diverse projecten is voor het eerder genoemde adapterframework een bibliotheek aan herbruikbare componenten gerealiseerd. Deze kunnen gebruikt worden voor XSLT en andere transformaties en koppelmechanismes als JMS, JDBC, WebServices, File-exchange, FTP, XCOM, JNDI/LDAP, SAP JCo, ING IFSA. Deze componenten zorgen ervoor dat gebruikers van het framework dit kunnen configureren zonder over gedetaileerde kennis over het gebruik van deze technieken te beschikken.