Data analyse, data warehousing

Voor Philips Semiconductors is een uitbreiding gerealiseerd van het engineering data analysis pakket ten behoeve van statistische kwaliteits analyse. Met deze uitbreiding kunnen yield-engineers eenvoudig mogelijk probleem factoren, zoals slecht presterende machines identificeren en zodoende vroegtijdig maatregelen nemen. Hiervoor moeten statistische analyses gedaan worden op grote hoeveelheden data.

Database analyse, query optimalisatie

Voor Postbank - Girofoon is een performance analyse gedaan van onderhoudsprocessen en is een tijdkritische dataloader geoptimaliseerd

Database performance analyse en optimalisatie

Voor Noorderkroon verzekeringen zijn diverse queries geanalyseerd en verbeterd. Forceren van de juiste query paden, kiezen van de juiste (gecombineerde) indexen en up to date statistieken kunnen langlopende queries vele malen versnellen.

Multidimensionale data analyse

Voor Heineken Nederland is er een Cognos kubus ten behoeven van rapportage, analyse en budgetbewaking van de waterstromen ontwikkeld. Als onderdeel hiervan is een conversie gedaan van de database met productiegegevens naar een genormaliseerd gegevensmodel ter ondersteuning van rapportage en analyse.

Database en client voor multidimensionale data analyse

Voor FDS is er een schema voor een database voor opslag van gegevens voor multidimensionale data analyse ontworpen. Deze database is gerealiseerd in verschillende DBMSen (o.a. Interbase, Informix, Access). Voor deze database is een dataloader en een analyseclient ontwikkeld. De analyseclient maakt het mogelijk om snel interactief data te analyseren.