Review en advies

Voor Nationale Nederlanden zijn op een lopend groot strategisch software outsource traject betreffende decentraal te draaien adviessoftware voor tussenpersonen voor het complete produktaanbod van Nationale Nederlanden reviews uitgevoerd. Op grond van de geconstateerde verwachting dat onderhoudskosten van het te verwachten eindprodukt erg hoog zouden zijn en de flexibiliteit erg laag, is geadviseerd het project te herdefinieren en opnieuw te realiseren op basis van een framework voor transactionele dialogen. Dit advies is opgevolgd en inmiddels worden transactionele dialogen door Nationale Nederlanden uitsluitend nog in dit framework gerealiseerd. De eenmalig gedefinieerde dialoogstructuur wordt zowel decentraal (in een windows applicatie), als centraal (als webapplicatie) op intra- en extranet aangeboden.