Visie

De basis van een efficiënte inzet van informatietechnologie ligt in de ontwikkeling en inzet van beheersbare, onafhankelijke goed configureerbare componenten. Eenvoud, overzichtelijkheid en eenduidigheid staan hier voorop. Door bij ontwerp en realisatie dit continu in het oog te houden, ontstaan componenten en systemen die onafhankelijk van elkaar zijn en makkelijk te configureren zijn, wat leidt tot een beheersbare IT infrastructuur.

Het aspect onafhankelijkheid wordt teruggevonden in SOA (Service Oriented Architecture), een benadering die bedrijven in staat stelt de noodzaak tot brede kennisverspreiding en afhankelijkheid van brede intensieve samenwerking te reduceren.

Frameworks, generieke configureerbare software, maken het mogelijk de implementatie van business rules te scheiden van de technologie waarmee de implementatie gerealiseerd wordt. Gebruik ervan vermindert de afhankelijkheid van vaak schaarse specialisten met zowel technologische als business kennis.

Een architectuur met een helder uitgewerkte structuur is uiteindelijk net zo belangrijk als voor de klant direct zichtbare functionaliteit