XSLT

Door het gebruik van frameworks hoeft er voor de koppeling van systemen minder geprogrammeerd te worden in 'klassieke' programmeertalen als Java en C/C++. De technische werking van componenten wordt geleverd door de frameworks. Vaak moeten er nog wel transformaties gedaan worden op de berichten die door de keten stromen, omdat niet alle systemen dezelfde 'taal' spreken. Deze transformaties zijn vrijwel altijd plaats als XSLT transformaties, dus van het ene XML dialect naar het andere.
Het opstellen van een efficiente XSLT-stylesheet voor een transformatie vergt inzicht in de werking van de XSLT processor. Het is hierbij belangrijk in het oog te houden dat deze uiteindelijk makkelijk zijn weg vind door de inkomende berichtstroom, en dat er geen zwaar zoekwerk verricht hoeft te worden. In feite spelen dezelfde aspecten als bij het programmeren in een klassieke programmeertaal, alleen hebben ze vanwege het wat indirecte en declaratieve karakter van XSLT een andere vorm.

optimalisatie van XSLT

Door een zorgvuldige analyse van een slecht presterende XSLT stylesheet is over het algemeen aan te wijzen wat de oorzaak is van de problemen is. Door de transformatie op een andere manier in te richten, waarbij het proces meer gestroomlijnd wordt kan de executietijd vele malen versneld worden.